Báo giá cắt laser – soi rãnh kim loại

Báo giá cắt laser – soi rãnh – gia công kim loại tấm

Báo giá dịch vụ gia công kim loại tấm, cắt laser, soi rãnh kim loại. Xem chi tiết bảng giá tại file: Bảng báo giá gia công cập nhật mới nhất 2023

ĐVT: VNĐ/ Mét Cắt

STT Vật liệu Đơn giá cắt  SL ít Đơn giá cắt  SL nhiều Đơn giá cắt  Giá sàn Phụ cấp lỗ SL ít Phụ cấp lỗ  SL nhiều
A BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM
1 Dưới 1 mm 4,000 4,000 4,000 250 150
2 Dày 1-2mm 6,000 5,000 4,000 350 200
3 Dày 2-3 mm 8,000 6,000 5,000 500 500
4 Dày 3-4 mm 9,000 7,000 6,000 700 500
5 Dày 4-5 mm 10,000 8,000 6,000 1,000 800
6 Dày 5-6 mm 11,000 9,000 7,000 1,000 800
7 Dày 6-7 mm 12,000 10,000 7,000 1,500 1,200
8 Dày 7-8 mm 14,000 11,000 8,000 1,500 1,200
9 Dày 8-9 mm 16,000 12,000 9,000 1,500 1,200
10 Dày 9-10 mm 17,000 13,000 10,000 1,700 1,300
11 Dày 10-12 mm 18,000 14,000 12,000 2,000 1,500
12 Dày 12-13 mm 19,000 15,000 15,000 2,000 1,500
13 Dày 13-16 mm 25,000 22,000 18,000 3,000 2,500
14 Dày 16-18 mm 32,000 28,000 25,000 4,000 4,000
15 Dày 18-20 mm 40,000 36,000 30,000 5,000 4,500
16 Dày 20-22 mm 46,000 42,000 42,000 5,000 4,500
17 Dày 22-27 mm 54,000 50,000 50,000 5,000 5,000
18 Dày 27-31 mm 60,000 55,000 55,000 6,000 6,000
19 Dày 31-35 mm 75,000 70,000 70,000 8,000 8,000
20 Dày 35-40 mm 90,000 85,000 85,000 10,000 10,000
21 Dày 40-45mm 110,000 105,000 100,000 15,000 15,000
22 Dày 45-50mm 130,000 120,000 110,000 20,000 20,000
23 Dày 50-55mm 150,000 140,000 125,000 25,000 25,000
24 Dày 55-60mm 180,000 160,000 150,000 35,000 35,000
25 Dày  60-65mm 200,000 190,000 180,000 60,000 60,000
26 Dày 70mm 290,000 240,000 220,000 100,000 100,000
BÁO GIÁ CẮT LASER INOX
1 Dày 1 mm 6,000 5,000 5,000 500 200
2 Dày 1.5 mm 7,000 6,000 5,000 500 300
3 Dày 2 mm 8,000 7,000 6,000 1,000 500
4 Dày 3 mm 10,000 7,000 6,000 1,500 1,500

Email: sxtmtt@gmail.com hoặc laserthanhtien@gmail.com
Tư vấn & Báo giá mới nhất 2023 theo yêu cầu. Xin liên hệ: 0358 799 888 (Ms Hương)

Cho mình 5 sao nếu thấy bài viết hữu ích!