Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này của chúng tôi nhằm mục đích giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm trang web của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài web thanhtien.vn khi được bạn cho phép. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi hoặc có yêu cầu trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form ở phần Liên hệ, qua gmail: sxtmtt@gmail.com hoặc số hotline: 0343.099.888

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

Cho mình 5 sao nếu thấy bài viết hữu ích!

Tags: