Cung cấp cửa thép chống cháy chung cư Saigon Homes, HCM

Tên dự án: Cung cấp cửa thép chống cháy cho công trình chung cư Saigon Homes tại Hương lộ 2, Pbình Trị Đông Á, Bình Tân, HCM.

Cung cấp cửa théo chống cháy chung cư Saigon Homes, HCM