Dự án nhà máy May Sông Hồng – Nghĩa Hưng – Nam Định

Tên dự án: Nhà máy May Sông Hồng – Nghĩa Hưng – Nam Định