Hoàn thiện cửa thép chống cháy công trình nhà khách công vụ

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cửa thép chống cháy công trình: Xây dựng hoàn thiện nhà khách công vụ thuộc công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số 1- 1A- Yên Phụ – quận Tây Hồ – TP Hà Nội.

Hoàn thiện cửa thép chống cháy công trình nhà khách công vụ