Lắp đặt hệ thống cửa chống cháy nhà máy mới Nittan

Tên dự án: Công trình cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa cho dự án xây dựng nhà máy mới Nittan Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.