Lắp đặt hoàn thiện cửa thép – cửa kính chống cháy làng nghề

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt hoàn thiện cửa thép chống cháy và cửa kính chống cháy cho công trình : Trung tâm trưng bày tinh hoa làng nghề Việt, tại địa chỉ: Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Lắp đặt hoàn thiện cửa thép - cửa kính chống cháy Hưng Yên