Cửa hàng

 • Phụ kiện máng cáp bán chạy 2022: Quang treo máng, thanh đỡ máng

  Quang treo

  Liên hệ

  Quang treo dùng để treo máng cáp, khay cáp, thang cáp lên trần nhà, xưởng…, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Nối thang máng cáp loại 2

  Liên hệ

  Nối thang máng cáp loại 2 dùng để nối máng cáp, khay cáp, thang cáp lại với nhau, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Nối thang máng cáp loại 1

  Liên hệ

  Nối thang máng cáp loại 1 dùng để nối máng cáp, khay cáp, thang cáp lại với nhau, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Kẹp Z thang

  Liên hệ

  Kẹp Z thang dùng để cố định thang cáp vào sàn bê tông, giá đỡ hoặc V lỗ…, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Kẹp Z máng

  Liên hệ

  Kẹp Z máng dùng để cố định máng cáp, giá đỡ hoặc V lỗ, khay cáp vào sàn bê tông, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Chếch xuống thang

  Liên hệ

  Chếch xuống thang là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Chếch xuống máng

  Liên hệ

  Chếch xuống máng là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Xe đỡ

  Liên hệ

  Xe đỡ dùng để đỡ máng cáp, thang cáp, khay cáp khi đi sát tường, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Chếch ngang thang

  Liên hệ

  Chếch ngang thang là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.