Cửa hàng

 • Chếch ngang máng

  Liên hệ

  Chếch ngang máng là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Chếch lên thang Thành Tiến

  Liên hệ

  Chếch lên thang là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Chếch lên máng

  Liên hệ

  Chếch lên máng là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Bịt đầu máng 2

  Liên hệ

  Bịt đầu máng 2 dùng để bịt đầu chờ máng cáp, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Bịt đầu máng 1

  Liên hệ

  Bịt đầu máng 1 dùng để bịt đầu chờ máng cáp, là phụ kiện thang máng cáp sản xuất và phân phối bởi Thành Tiến.
 • Co ngang L thang cáp

  Liên hệ

  Thay đổi hướng đi của thang cáp theo phương ngang, sang trái hoặc sang phải. Chiều dài tiêu chuẩn: 2200mm-2500mm. Độ dày vật liệu: thép tấm chế tạo có độ dày 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm. Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện hoàn thiện.
 • Co Xuống Thang cáp

  Liên hệ

  Thang cáp Thành Tiến- Co xuống: Mục đích sử dụng: thay đổi chiều cao của thang cáp theo hướng đi xuống Vật liệu sản xuất: sử dụng thép tấm có độ dày 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện
 • Co lên thang cáp

  Liên hệ

  Mục đích sử dụng: Thay đổi chiều cao của thang cáp theo hướng đi lên. Vật liệu sản xuất: Thép tấm chế tạo có các độ dày 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện
 • T đứng thang cáp

  Liên hệ

  Thang cáp sơn tĩnh điện: Mục đích sử dụng: đỡ hệ thống cáp điện và dây điện cho mỗi công trình. Vật Liệu sản xuất: Thép tấm có các độ dày 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện