Hoàn thiện cửa thép chống cháy Công ty thương mại 369

Tên dự án: Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cửa thép chống cháy Công ty thương mại 369

Địa chỉ: Số 180 phố Mới, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình ảnh thực tế