Lắp đặt cửa chống cháy ở KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt hoàn thiện cửa thép chống cháy và cửa kính chống cháy cho công trình : Tòa nhà điều hành, tòa nhà công nghệ cao, nhà ăn ở KCN Bắc Thăng Long, tại Địa chỉ:  xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Lắp đặt cửa chống cháy ở KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh